Міжнародні програми та фонди

Міжнародні програми та фонди
Фонди та міжнародні організації
СТАРТУВАВ КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РР., ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК – 15 ЛИПНЯ
КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ

Почався конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки. Його оголосили сьогодні, 15 травня 2020 року, Міністерство освіти і науки України, Міністерство Європи та закордонних справ Франції, Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій Франції. Прийом заявок триває до 15 липня 2020-го.

Пріоритетні напрями: 1. дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
2. інформаційні та комунікаційні технології;
3. енергетика та енергоефективність;
4. раціональне природокористування;
5. науки про життя, нові технології профілактики та лікування поширених захворювань;
6. нові речовини та матеріали;
7. фізика високих енергій;
8. аграрний сектор;
9. гуманітарні науки.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ.

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ (DAAD) ПРОПОНУЄ В РАМКАХ ПРОГРАМИ EPOS

(курси післядипломної освіти з тематики розвитку) декілька курсів для випускників вишів 2021/2022 року зі спеціальним напрямком «сталий розвиток».
Детальнішу інформацію про це та терміни подання заявок Ви можете знайти https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/-/2257112

«ПЕРСПЕКТИВИ» - ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГОЛОВНИХ РЕДАКТОРІВ, МОЛОДИХ ТА ДОСВІДЧЕНИХ ЖУРНАЛІСТІВ.

Детальніше на http://www.perspektivy.media/
Програми DAAD - Німецька служба академічних обмінів

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ В ГАЛУЗІ ДОВКІЛЛЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ ДОСТУПНЕ ТАКОЖ ДЛЯ КАНДИДАТІВ З УКРАЇНИ.

DBU надає стипендії висококваліфікованим випускникам вищих навчальних закладів у країнах Центральної та Східної Європи. Заявки на престижну стипендіальну програму можуть подавати також кандидати з України. Стипендії DBU переслідують мету професійного підвищення кваліфікації для вирішення завдань у сфері довкілля та охорони природи на батьківщині стипендіатів, яким надається можливість наукового стажування в німецьких університетах, дослідницьких інститутах, органах, що займаються довкіллям і охороною природи, а також у фірмах і громадських організаціях. Окрім професійного підвищення кваліфікації стипендія DBU має служити створенню контактів у формі мережі експертів, що в її межах здійснюється поширення інформації та обмін досвідом. Щороку DBU надає приблизно 60 стипендій кандидатам з Центральної та Східної Європи. Детальніша інформація (умови участі, процес та терміни подачі заявок, тривалість стипендії та виплати) на сайті DBU за посиланням:
(німецькою / англійською),
(німецькою / англійською)
Додаткова інформація https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/-/1349738

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ»

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3716e53e-0e0b-4e12-9501-57efab8e594b&title=GrantovaDopomogaPoProektakhLiudskoiBezpekiProgramikusanone

Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як «програма Кусаноне», сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як неурядовими організаціями, так і місцевими державними організаціями. Програма Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам розвитку.

Цей буклет описує в загальних рисах завдання, необхідні процедури та інші вимоги для отримання допомоги по програмі Кусаноне.

МЕТА: За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.
Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на добробут суспільства.

ПОТЕНЦІЙНІ ҐРАНТООДЕРЖУВАЧІ: Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку.
Приклади потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від громадянства), лікарні, початкові школи, науково-досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації.

СФЕРА ПРОЕКТІВ: 1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
• МЕДИЧНА ДОПОМОГА
• ОСВІТА
• СПОРТ
• ДОПОМОГА
• НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ТЕРПИТЬ НУЖДУ
• СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ
• НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
HARMONOGRAM KONKURSÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI” W ROKU 2020

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył https://www.uw.edu.pl/badania/idub/. Środki otrzymane w ramach IDUB pozwolą na realizację 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” zaplanowanych na rok 2020.
Mikrogranty. Dotychczas w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW uruchomiono program mikrograntów. Pracownicy oraz doktoranci mogą starać się o dofinansowanie badań wstępnych do projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, wydania publikacji, korekty językowej tekstu naukowego, udziału w konferencjach, organizacji konferencji przez UW, kwerendy zagranicznej oraz zagranicznego wyjazdu studyjnego. Szczegółowe zasady wnioskowania oraz formularz dostępne są na stronie https://mikrogranty.ckc.uw.edu.pl
Докладніша інормація на сторінці https://www.uw.edu.pl/harmonogram-konkursow-w-ramach-dzialan-inicjatywy-doskonalosci-w-roku-2020/

Adam Mickiewicz University in Poznań.
Exchange student applications for Autumn 2020! The nominated students should finish the application procedure by July 15, 2020.
Online application system for nominees: https://usosirk.amu.edu.pl/en-gb/offer/DWZ-2020/registration/ (choosing no. 4 - Exchange Student);
Instructions for how to register for nominees: https://usosirk.amu.edu.pl/en-gb/home/DWZ-2020/
Required documents to prepare:
- Application Form
- Transcript of Records from Home University
- Language Certificate proving at least a B2 level of English or confirmation from applicant's Home University
- Scan of a passport or a national ID
Future courses offer is available at https://amupie.e-msi.pl/ Students are free to choose lessons they want on few Faculties.
More about bilateral exchange and steps: http://international.amu.edu.pl/bilateral-agreements/

ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ SES НА 2020-2021 РІК

Служба Старших Експертів (SES) – це фонд німецької економіки з міжнародного співробітництва та однойменний Проект, в рамках якого є можливість запросити у наш заклад спеціаліста з Німеччини приїхати та працювати на 3-4 тижні на безоплатній основі.
Заявка на участь приймається до 31.05.2020р. Форма заявки знаходиться в прикріплених файлай внизу цієї сторінки.
Посольство США надає різноманітні види допомоги у формі тренінгів, консультацій та грантів, які дають можливість викладати та вивчати англійську мову, приймати участь в культурних програмах, програмах обміну та професійного росту. Відділ преси, освіти та культури Посольства США (PAS) ставить на меті розвиток двостороннього взаєморозуміння через мережу фінансованих США програм академічного та професійного обміну для студентів, вчителів, викладачів університетів та молодих професіоналів у різних галузях.
Офіс академічних обмінів Відділу преси, освіти та культури Посольства США координує та надає інформацію щодо американських програм обміну для українських щколярів, студентів, викладачів середніх шкіл та ВНЗ та дослідників у галузях гуманітарних та суспільних наук. Програми оголошуються кожної осені та проводяться на засадах відкритого конкурсу для учасників, які відповідають всім критеріям відбору та вільно володіють англійською мовою.
Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/
Офіс академічних обмінів координує всі програми, фінансовані Державним департаментом США. Анкети для участі у програмах можна завантажити з Інтернет-сторінок організацій-розпорядників, коли програми офіційно оголошені. Кількість учасників може змінюватися щорічно.
Також офіс академічних обмінів надає інформацію щодо програм та інших видів діяльності Відділу преси, освіти та культури Посольства США Міністерству освіти та науки України, закладам освіти, випускникам програм, консультативним центрам та іншим організаціям, задіяним у міжнародній освіті.
Детальну інформацію по Програмі професійних стажувань (Professional Fellows Program, PFP), що фінансується Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США можна отримати за посиланням https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/professional-exchanges-uk/ Відділ спортивної дипломатії Бюро з питань освіти і культури (ECA) залучає спорт для нарощування діалогу і культурного взаєморозуміння серед людей у всьому світі. Відділ використовує спорт як платформу для занурення іноземних учасників в американську культуру, надаючи їм можливість налагодити зв’язки з професіоналами та колегами в американському спорті. Програми спортивних відвідувачів – це інтенсивні двотижневі програми обміну. Кожна програма має унікальну тему, але всі програми інтегрують спорт з розвитком лідерства, волонтерством і взаємодією з американським суспільством, культурою та цінностями.
Для додаткової інформації відвідайте: https://eca.state.gov/programs-initiatives/initiatives/sports-diplomacy
Також Посольство США в Україні оголошує Програму малих грантів публічної дипломатії на 2019-2020 роки для підтримки проектів у галузі освіти. За умови наявності коштів, Посольство буде виділяє невеликі гранти до 50 тисяч доларів для громадських/недержавних організацій на базі ЗВО, що базуються в Україні та США. Конкретні тематичні пріоритети та програмні вимоги детально описані за посиланням https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
Проекти повинні бути адаптовані до української аудиторії, а всі проектні заходи, що підтримуються грантом Посольства США, повинні проходити в Україні та містити американський компонент.
Заявки на Програму малих грантів приймаються до 21 червня 2020 р.

ВІДКРИТО ПРИЙОМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ У ЧЕРГОВОМУ ЩОРІЧНОМУ КОНКУРСІ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців.
Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:
- кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;
- дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях;
- діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п'яти років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.
Загальні вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
- вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту: - щомісячна стипендія; - додаткові кошти для придбання професійної літератури; - медичне страхування; - квиток в обидва боки.
Реченець подання заявок – 15 жовтня 2020
Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/
Fulbright Graduate Student Program. Термін подання документів – 16 травня щороку.
Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master’s program); навчання за суміжною спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).
Додаткова інформація знаходиться на сторінці

MELVANA Exchange Program 2020
2-ий раунд конкурсу з кредитної мобільності (International Credit Mobility) для вищих навчальних закладів
Детальна інформація та умови конкурсу є за посиланням: https://www.erasmusplus.org.uk/news/second-deadline-for-international-credit-mobility
Опис кроків для українських університетів українською мовою є за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html
Звертаємо Вашу увагу, що на цьому тижні буде оновлено інформацію про конкурси з кредитної мобільності від Національних Агентств Програми Еразмус+ з інших країн-членів програми, які не використали повністю бюджет конкурсу.

Щорічна стипендія для навчання в Утрехті (до 1 грудня та 1 квітня щороку)

Університет Утрехта щорічно пропонує близько 55 стипендій для навчання на різних спеціальностях. Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно бути іноземним громадянином та вступити на вибрану програму.
Спеціальності:
• бакалаврат – економіка, бізнес, науки та вільні мистецтва;
• магістратура – науки про землю, гуманітарні, природничі та соціальні науки.

Розмір гранту 10 000 євро на рік.
Кандидат обирається приймальною комісією з-поміж аплікантів на обрану програму.

Дедлайн: 1 квітня та 1 грудня щороку.

Гранти на проведення досліджень у Фінляндії

Центр міжнародної мобільності CIMO запрошує іноземних аспірантів та молодих дослідників до участі в грантовій програмі. Програма розрахована на академічне перебування у фінських наукових установах – від 3 до 12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: 1500 euros на місяць.
Необхідні документи:
• Мотиваційний лист
• Резюме
• Дослідницький план
Джерело: http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

Дослідницькі гранти від уряду Швейцарії

Уряд Швейцарії виділяє гранти для молодих науковців, які бажають здійснювати наукові дослідження в наукових та освітніх установах Швейцарії.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття витрат на проживання, медичне страхування, переліт; щомісячна стипендія.
Джерело: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/index.html?lang=en

ERASMUS MUNDUS – це програма Європейської Спільноти, завданням якої є налагодження міжнародних зв’язків, сприяння культурному збагаченню та розвитку академічної мобільності світового освітнього простору. У рамках програми підтримка надається: вищим навчальним закладам для реалізації спільних проектів на рівні післядипломної освіти або налагодженню міжнародної співпраці; студентам і професорсько-викладацькому складу вищих навчальних закладів для стажування, викладання та проведення наукових досліджень в рамках спільних проектів; будь-якій науковій установі для реалізації проектів, спрямованих на підвищення якості європейської вищої освіти. Перший етап програми (перша фаза) проходив у 2004 – 2008 роках. У 2009 році Програма Erasmus Mundus перейшла у нову фазу своєї діяльності, яка триватиме до 2013 року та складається з трьох основних частин – так званих Акцій:


Акція 1 ERASMUS MUNDUS JOINT PROGRAMMES:
Впровадження спільних навчальних програм:

• магістерського рівня (Акція 1А);
• для студентів ІІІ циклу навчання (аспірантура та докторські студії) (Акція 1Б);

і надання індивідуальних стипендій для участі у цих програмах. Акція 2 ERASMUS MUNDUS PARTNERSHIPS:
Створення консорціумів Erasmus Mundus (попередня назва програми – External Cooperation Windows).


Акція 3 PROMOTION OF EUROPEAN HIGHER EDUCATION:
Заходи з підвищення привабливості освітнього простору Євросоюзу.

Докладніше про програму: http://ec.europa.eu/world/index_en.htm та
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

Американська Рада наукових товариств (American Council of Learned Societies)
Американська Рада наукових товариств – це приватна неприбуткова федерація, яка на сьогоднішній день складається з 70 наукових організацій і є одним з американських фондів, що пропонує стипендіальні програми у галузі гуманітарних та соціальних наук. Рада створена у 1919 році з метою підтримки досліджень і сприянню налагодження та зміцнення зв’язків між товариствами, що працюють у всіх галузях гуманітарних та соціальних наук.
Докладніше: на сайті http://www.acls.org

Американські Ради з міжнародної освіти
Американські Ради з міжнародної освіти (ACTR/ ACCELS) – це міжнародна неприбуткова організація, метою якої є підтримка розвитку освіти у всьому світі. Діяльність організації зосереджена на академічному обміні, професійному та дистанційному навчанні, розробці навчальних планів, наданні технічної допомоги, а також на підтримці досліджень та інституційному розвитку.
Докладніше: http://www.acls.org
http://www.americancouncilskyiv.org.ua/

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) – це міжнародна неприбуткова організація, яка адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку громадського суспільства.
З часу свого заснування у 1968 р., IREX щороку витрачає на програми близько 50 мільйонів доларів. Чисельність організації – понад 500 професіоналів з різних куточків світу.
Докладніше про організацію та її діяльність можна знайти на сайті http://www.irex.org
або на сайті представництва Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів в Україні: < href=”http://www.irex.ua/ua”> http://www.irex.ua/ua

Міжнародний Вишеградський Фонд

Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund – ІVF) заснований у червні 2000 року державами Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) з метою підтримки спільних проектів у галузях культури, освіти та науки. З 2005 року ІVF підтримує проекти за участю партнерів з України.
Докладніша інформація розміщена на сайті: http://www.visegradfund.org/

Програма MATRA KAP (SMALL EMBASSY PROJECT) PROGRAMME
Програма MATRA KAP (малих проектів за підтримки посольства), започаткована Міністерством закордонних справ Нідерландів і адмініструється Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Програма спрямована на підтримку невеликих за обсягом проектів тривалістю до 12 місяців та бюджетом, що не перевищуватиме 90,000 гривень.
Докладніше на сайті http://www.netherlands-embassy.com.ua/matra_ua.html

Науково-технічна програма EUREKA

Науково-технічна програма EUREKA заснована у 1985 р. за ініціатив уряду Франції та Німеччини. На сьогоднішній день, EUREKA – European Research Coordination Agency - це об’єднання з понад 29 країн світу, основна діяльність якої спрямована на проведення перспективних досліджень та розробок за такими напрямками: інформаційні технології; телекомунікації; енергетика; екологія та біотехнології; транспорт; нові матеріали. Завдання програми – допомога науковцям у здійсненні проектів, які вони не можуть виконати самостійно.
Докладніше про програму на сайті http://www.eureka.be/home.do

Національний Центр Наукових Досліджень Франції (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – CNRS)

НЦНД Франції (далі - Центр) – державна установа, підпорядкована Міністерству освіти і науки Франції, заснована у 1939 році, метою діяльності якої є: проведення наукових досліджень для забезпечення соціального, культурного і економічного розвиткусуспільства; підтримка наукових досліджень; сприяння поширенню результатів наукових досліджень; проведення аналізустану науки як на національному так і міжнародному рівні.
Докладніше на сайті http://www.cnrs.fr

Фонд імені Олександра Гумбольдта

Фонд імені Олександра фон Гумбольдта - одна з найбільших організацій Німеччини,яка фінансово підтримує іноземних учених. При наданні стипендій не існує системи квот ні зі спеціальностей, ні з країн. Стипендії надаються на конкурсній основі кандидатам наук віком до 40 років на проведення наукових досліджень у Німеччині. Аплікаційні форми можна подавати до Фундації у будь-який час. Відбірковий комітет зустрічається три рази на рік: у березні, червні та листопаді. Уся процедура заповнення та розгляду аплікаційних форм займає від трьох до шести місяців.
Детальніша інформація про процедуру відбору та вимоги до аплікаційних форм, додаткові і фінансові можливості від Фундації ім. Олександра фон Гумбольдта у збірнику "Німецькі стипендії", який підготувала Галузева лабораторія міжнародного науково-технічного співробітництва, та на сайті Фонду: http://www.humboldt-foundation.de/en/
Крім вищезгаданої стипендії, Фундація періодично оголошує ряд інших стипендій та нагород, про які можна дізнатись в розділах "Конкурси,гранти" та "Стипендії", а також на сайті: http://www.humboldt-foundation.de/en/

Програма НАТО “Наука заради миру та безпеки”>

НАТО (Північноатлантичний альянс) –це міжурядова організація, на сучасному етапі зусилля якої спрямовані, передусім, на підтримку міжнародного миру й безпеки, протидію новим викликам і загрозам, гарантування стабільності й добробуту її країн-членів.
Програма НАТО “Наука заради миру та безпеки” http://www.nato.int пропонує гранти для науковців з країн-членів НАТО, країн-партнерів НАТО та країн Середземноморського Діалогу. Основним завданням грантів НАТО є підтримати співпрацю між науковцями у пріоритетних науково-дослідних галузях, що включають пріоритети НАТО та пріоритети країн-партнерів НАТО.

Програма TEMPUS

TEMPUS – одна з програм Європейського Союзу, яка сприяє проведенню соціальних і економічних реформ і розвитку країн-партнерів ЄС. Програма фінансується із засобів Європейського Союзу. Завдання програми – сприяння розвитку систем вищої освіти в деяких третіх країнах (країнах-партнерах) через збалансовану співпрацю з ними. Програма передбачає такі категорії проектів: спільні проекти, структурні заходи, національні проекти і проекти кількох країн. Оголошено новий II етап програми - ТЕМПУС IV. Метою програми є: розробка нових учбових курсів або перегляд старих; сприяння у проведенні структурних реформ вищої школи; розробка і впровадження політики проведення реформ і розробка стратегічних планів розвитку; сприяння взаємовигідній співпраці різних організацій і відомств в окремих областях; надання матеріальної допомоги в рамках окремих проектів.
Детальніша інформація на сайті: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/call09/call_en.pdf
http://tempus.org.ua/uk/konkurs-tempus-iv.html

Програма VISBY

Програма Visby сприяє налагодженню зв’язків та посиленню співробітництва між освітніми та науково-дослідними установами Швеції та країн Балтійського Регіону, Білорусії і України. У рамках даної програми надаються стипендії на навчання та гранти на проведення наукових досліджень у всіх галузях науки.
Детальнішу інформацію можна знайти на сайті: http://www.studyinsweden.se
Освітній портал: www.osvita.org.ua
Європейський освітній портал: http://www.eu-edu.org/

CORDIS PARTNERS SERVICE

CORDIS PARTNERS SERVICE - безкоштовна он-лайнова служба пошуку партнерів для спільної роботи в 7РП ЄС. Опублікуйте ідею Вашого проекту або огляд роботи Вашої компанії, щоб залучити партнерів для спільних досліджень, або просто проаналізуйте наявну інформацію та знайдіть партнерів, які відповідають сфері Ваших інтересів.
CORDIS PARTNERS SERVICE допоможе провести пошук партнерів по всій Європі. На веб-сторінці CORDIS PARTNERS розміщуються новини за різноманітними тематичними напрямами, подаються успішні історії та веб-сторінки партнерів. Інформація постійно оновлюється.
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
ПРОЕКТ IDEALIST
http://www.lp.edu.ua/idealist-extend/index.html#mehanizm_PS
У проекті Idealist-extend (галузь “Технології інформаційного суспільства”)використовується високоефективний механізм пошуку партнера – Partner Search (http://www.ideal-ist.net/partner-search) . Цей засіб допоможе Вам швидко та раціонально знайти партнерів для власного проекту чи під’єднатися до консорціуму та виступити як партнер.
Ви можете скористатися механізмом Partner Search якщо: потрібен партнер для виконання специфічних задач в межах Вашого проекту; потрібен партнер, який виступив би координатором Вашого проекту; в Вас є великий проект, але не має партнерів; Ви вже маєте партнерів, але хочете знайти кращих.

Стипендії Маккуорі для навчання в Австралії

Університет Маккуорі пропонує часткові стипендії для іноземних студентів. Такі стипендії можуть бути використані для оплати коштів за навчання. Перш ніж подавати документи на отримання стипендії, аплікант має отримати підтвердження свого вступу на обрану програму.
Спеціальності: інженерія, навколишнє середовище, науки про людину, медіа, лінгвістика, освіта. Рівень: бакалавріат, магістратура. Розмір гранту: AUD 000 Необхідні документи: аплікант має заповнити онлайн-заявку. Джерело: http://www.mq.edu.au/study/international-students/scholarships/macquarie-university-international-scholarships/VCIS Стипендія від Кларендонського фонду для навчання в Оксфорді Іноземні студенти можуть взяти участь у конкурсі на отримання стипендії для навчання в Оксфорді.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура, аспірантура.
Розмір гранту: покриття витрат на навчання, щомісячна стипендія.
Необхідні документи: немає окремої процедури подачі заявки на стипендію. Усі, хто вступає на програми магістратури й аспірантури, які починаються у січні, автоматично розглядаються як кандидати на отримання стипендії.
Джерело: http://www.ox.ac.uk/clarendon/about/clarendon-scholarships

Програма імені Фулбрайта в Україні – стипендії для молодих викладачів та дослідників
ГУМАНІТАРНІ, СОЦІАЛЬНІ, ТОЧНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ

Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в університетах США від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).
Вимоги до кандидатів:
• мати українське громадянство та проживати в Україні;
• викладати (на умовах повної або неповної ставки)у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки досвіду викладання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у системі вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі;
• володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів);
• повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
• щомісячна стипендія;
• додаткові кошти на придбання професійної літератури;
• медичне страхування;
• квиток в обидва боки.

Кінцевий термін подання заявок – 1 листопада 2016
Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

Програма імені Фулбрайта в Україні – стипендії для молодих викладачів та дослідників

Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в університетах США від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).
Вимоги до кандидатів:
• мати українське громадянство та проживати в Україні;
• викладати (на умовах повної або неповної ставки)у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки досвіду викладання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у системі вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі;
• володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів);
• повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту:
• щомісячна стипендія;
• додаткові кошти на придбання професійної літератури;
• медичне страхування;
• квиток в обидва боки.
Кінцевий термін подання заявок – 1 листопада 2016
Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

Стипендії “Chevening” для навчання у Великобританії

Щороку іноземні апілканти мають можливість подати документи на отримання однієї з найпрестижніших стипендій Великобританії – “Chevening”. Програмою передбачено навчання на магістерській програмі протягом одного року.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту:
• покриття витрат на навчання
• щомісячна стипендія
• тревел-грант
• одноразова грошова виплата після прибуття студента до Великобританії
• покриття візових витрат
• тревел-гранти на відвідування подій у Великобританії у рамках програми
Необхідні документи: апілканти мають заповнити онлайн-форму. Їм буде запропоновано підготувати кілька есе, а також додати рекомендаційні листи та мовні сертифікати.
Серед обов’язкових вимог – наявність 2 років професійного досвіду (мінімум 2 800 годин).
Джерело: http://www.chevening.org/

Стипендії для навчання в університеті Лейдена

Університет Лейдена (Leiden University) виділяє кошти на підтримку іноземних студентів, зацікавлених у навчанні на магістерських програмах. Перш ніж подавати документи на стипендію, аплікант має подати заявку на навчання в Лейденському університеті та прикріпити до неї мотиваційний лист, який засвідчуватиме бажання отримати стипендію.
Спеціальності: всі спеціальності університету.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту:
• 10 000 євро
• 15 000 євро
• Повне покриття коштів на навчання
Необхідні документи:
• копія паспорта
• мотиваційний лист
• копії дипломів та оцінок
• копії сертифікатів IELTS, TOEFL, CPE
• CV
• 2 рекомендаційні листи
• Додаткові документи залежно від програми
Джерело: http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html

Стипендії від Вишеградського фонду

Студенти з України можуть подавати заявки на отримання стипендії від Вишеградського фонду, який підтримує навчання у країнах Вишеградської четвірки: Чехії, Польщі, Угорщині та Словаччині. Студенти можуть обирати будь-який акредитований навчальний заклад – коледж, університет, дослідницький інститут, мистецьку академію.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура, аспірантура.
Розмір гранту:
• €2,300/на семестр для стипендіата + €1,500/на семестр для приймаючої установи
• Можливість отримання тревел-гранту
Необхідні документи:
• Офіційний переклад диплому
• Лист з приймаючої установи
• Робочий/дослідницький план
• Рекомендаційний лист (тільки для аспірантів)
Джерело: http://visegradfund.org/scholarships/
http://visegradfund.org/home/© 2022 CNTU