ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА МІЖНАРОДНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

Відповідальні за міжнародний напрямок роботи по факультетам та кафедрам

Факультет автоматики та енергетики
Каф. автоматизації виробничих процесів Мірошніченко Марія Сергіївна
Каф. електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
Каф. програмування комп"ютерних систем та мереж Пархоменко Юрій Михайлович
Економічний факультет
Каф. економіки, менеджменту та комерційної діяльності Андрощук Ілона Олександрівна
Каф. економіки та підприємництва Бугайова Марія Вікторівна
Каф. історії, археології, інформаційної та архівної справи
Каф. фінансів, банківської справи та страхування
Каф. аудиту, обліку та оподаткування Шалімова Наталія Станіславівна
Каф. економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Ніколаєв Ігор Володимирович
Каф. міжнародних економічних відносин Миценко Іван Михайлович
Факультет будівництва та транспорту
Каф. експлуатації та ремонту машин Василенко Іван Федорович
Каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва Сідей Валерій Миколайович
Каф. деталей машин і прикладної механіки Олініченко Любов Сергіївна
Каф. вищої математики і фізики Гончаров Валерій Володимирович
Агротехнічний факультет
Каф. сільськогосподарського машинобудування Лузан Петро Григорович
Каф. загального землеробства Сало Лариса Віталіївна
Каф. екології та охорони навколишнього середовища Тунік Тетяна Михайлівна
Каф. іноземних мов Миценко Валерій Іванович
Механіко-технологічний факультет
Каф. обробки металів тиском та спецтехнології Сіса Олег Федорович
Каф. машинобудування, мехатроніки і робототехніки Шербина Кирил Костянтинович
Каф. матеріалознавства та ливарного виробництва Кулик Галина Андріївна
Каф. кібербезпеки та програмного забезпечення
Відділ аспірантури Андрощук Ілона Олександрівна
© 2022 KNTU