Ukrainian-Canadian Center

Метою створення Центру є сприяння розвитку українсько-канадського співробітництва серед академічних, бізнесових, культурних, громадських, державних структур України та Канади. Українсько-Канадський центр створено в Університеті для реалізації наступних цілей:

- Встановлення і розвиток зв'язків Університету з науково-освітніми, бізнесовими, культурними та громадськими інституціями Канади.

- Сприяння інтеграції України у структури Європейського освітнього простору.

- Інформування та сприяння реалізації можливостей українсько-канадської співпраці.

- Підготовка, організація та реалізація спільних українсько-канадських проектів у галузі розвитку освіти, науки, академічних обмінів, підприємництва, формування громадянського суспільства.

- Сприяння взаємовигідному просуванню практично орієнтованих проектів у різних галузях науки, суспільного, економічного та культурного розвитку.

- Сприяння залученню інвестицій у інноваційні наукові проекти, всебічна підтримка спільної наукової діяльності Університету та провідних освітніх та наукових установ Канади.

- Здійснення поглибленої мовної підготовки студентів, викладачів та зацікавлених осіб для подальшої реалізації спільних освітніх, наукових, просвітницьких та інших проектів з канадськими партнерами.

- Популяризація здобутків України та Канади в галузі освіти, науки та культури.

Основними напрямками діяльності Українсько-Канадського центру є просування спільних українсько-канадських освітніх програм: отримання подвійних дипломів, дистанційної освіти із всебічним залученням найсучасніших методів навчання, спільних шкіл мовного, культурного, науково-дослідницького спрямування та інше.

- Просування програм академічних обмінів студентами і викладачами в різних галузях знання, сприяння обмінам спеціалістів між канадськими та українськими навчальними закладами для участі в освітніх, наукових і гуманітарних проектах включаючи організацію стажування учасників спільних освітніх програм на підприємствах Канади.

- Сприяння розвитку українсько-канадських відносин між університетами, компаніями та приватними особами шляхом проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій, семінарів, тренінгів, виставок тощо.

- Надання допомоги у пошуку партнерів на замовлення з обох країн.

- Допомога у вирішенні логістичних питань щодо прийняття, супроводження, мовної підтримки делегацій та гостей із закордону.

- Інформаційна та організаційна підтримка навчання студентів та аспірантів у канадських коледжах та університетах, проходження стажування у провідних наукових установах Канади, сприяння участі Університету у канадських стипендіальних програмах, в тому числі на підставах взаємності.

- Сприяння участі Університету у спільних дослідницьких та інноваційних проектах з класичними університетами та діловими колами Канади.

- Сприяння отриманню університетами-партнерами Центру національних і міжнародних грантів на освітні проекти, дослідження та академічні обміни.

© 2022 CNTU