ЦНТУ – в складі українських учасників європейського проекту UniClaD від Erasmus+

Центральноукраїнський національний технічний університет став одним з учасників міжнародного проекту «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD) програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2. Проект реалізовуватиметься з січня 2020 року по січень 2023 року.

Мета даного проекту – розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.

Основні завдання:

- розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проекту-виконавець, як заключна ланка;

- сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди; - підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);

- запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;

- підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;

- створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.

Які роботи планується виконувати в рамках проекту?

- розробити спеціальні модулі для магістрів та аспірантів, такі як: статистика, розробка проектів, економетрика, модулі, спрямовані на сучасні виклики: зміни клімату, зобов'язання КС 21, продовольча безпека, подолання бідності;

- вивчити досвід ЄС у сфері університетської діяльності в рамках кластерів та поширити цю інформацію серед зацікавлених сторін;

- організовувати спеціальні тренінги, навчальні поїздки для представників бізнесу, науки та освіти, щоб показати переваги та створити потенціал для співпраці в рамках кластеру;

- розробити законодавчу базу, яка визначає правила та умови функціонування університетів у кластерах, відповідно до національного законодавства;

- створити передумови для створення чотирьох кластерів (управління водними ресурсами та аквакультури, нові технології (ІТ) у сільському господарстві, агротуристичний кластер та виробництво та переробка молока з акцентом на традиційну місцеву продукцію, біотехнології в птахівництві);

- розробка магістерських та дисертаційних робіт відповідно до пілотних проектів.

До складу консорціуму, який реалізовуватиме проект «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD), входять університети, установи та організації Литви, Польщі, Австрії, Іспанії, Угорщини, Італії, України, Молдови, Азербайджану.

Зокрема, серед учасників проекту від України: Центральноукраїнський національний технічний університет; Інститут сільського господарства Степу НААН України; Полтавська державна аграрна академія; Фермерське господарство «Добро-Крафт»; Львівський національний аграрний університет; Яворівський національний природний парк; Білоцерківський національний аграрний університет.

Центральноукраїнський національний технічний університет працюватиме над створенням експертного центру (передумови для подальшого кластеру), присвяченого запровадженню інноваційних технологій в сільському господарстві. Нашим безпосереднім партнером в даному проекті є Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України (ІСГС НААН).

Завдання першого періоду роботи проекту:

- проведення зустрічей на базі ЦНТУ із залученням місцевих органів влади, представників бізнесу, науковців партнерської організації Інституту сільського господарства Степу НААН та представників університету з метою ознайомлення з проектом та розробки спільної стратегії його виконання;

- пошук креативних с.-г. виробників, зацікавлених у проведенні досліджень з використанням інноваційних технологій на базі їх підприємств, що підвищить практичну цінність кваліфікаційних робіт;

- залучати магістрантів ЦНТУ до участі в наукових дослідженнях ІСГС НААН з метою написання кваліфікаційних робіт.

© 2022 KNTU