ГОЛОВНА

Натальченко Владислава Олександрівна
керівник відділу
кандидат економічних наук

Відділ міжнародних зв'язків Центральноукраїнського національного технічного університету як окремий підрозділ створено в 2001 році.

Діяльність відділу спрямована на подальший розвиток і зміцнення співробітництва університету з міжнародними установами та організаціями.

Основні напрямки діяльності відділу:

 • координація роботи факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету з підвищення ефективності міжнародних договірних відносин із закордонними партнерами;
 • розробка та реалізація міжнародних проектів;
 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями;
 • сприяння реалізації програм міжнародного обміну викладачів, науковців, аспірантів і студентів;
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів;
 • участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав;
 • прийом закордоних делегацій та спеціалістів;
 • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів;
 • організація мовної практики студентів за кордоном;
 • участь в міжнародних університетських та студентських асоціаціях;
 • організація літніх практик студентів за кордоном;
 • виконання інших завдань, пов'язаних з міжнародною діяльністю університету.

Міжнародну співпрацю представляють сто двадцять закордонних організацій, п’ятдесят університетів Європи: Технічний університет Дрездена, Університет підвищення кваліфікації; Німецька агротехнічна школа м. Нінбург (всі – Німеччина); Північно-західний інженерний університет механіки та електрики (КНР); Національний заклад вищої агрономічної освіти Діжону ENESAD (Франція); Сільськогосподарський ліцей Луі Пастера (Клермон-Ферран, Франція); Гірничий університет міста Леобен (Австрія); Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія); Університет інформатики та прикладних знань (Лодзь, Польща); Білостоцький університет (Польща); Університет економіки у місті Бидгощ, Польща (Wyższa Szkoła Gospodarki, WSG); ГНУ «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі» (Білорусія); Центрально-Європейський Університет, м. Скаліца (Словацька Республіка), Державний Mohawk College (Канада) та інші.

Центральноукраїнський національний технічний університет підтримує відносини із 46-ма закордонними партнерами сімнадцяти країн світу (Австрія, КНР, Білорусь, Великобританія, Данія, Йорданія, Молдова, Ангола, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Канада, Чехія, Нігерія, Франція, Грузія).

З березня 2015 року ЦНТУ входить до складу франко-українсько-чеського освітнього консорціуму (шість вищих навчальних закладів, у тому числі: Вищий національний агрономічний навчальний заклад Діжону (Франція); Чеський університет землеробства) та українсько-французького консорціуму (десять вищих навчальних закладів).

Працюють програми обмінів для студентів, викладачів і науковців країн Європи – Erasmus та обміну студентами між університетами європейського континенту – TEMPUS/TACIS.

В університеті діють спільні франко-українські, польсько-українські, словако-українські, індійсько-українська магістратури. Спільна магістратура ЦНТУ-AgroSupDijon (Institut National Superieurdes Sciences Agronomiques, del'Alimentationetdel'Environnement – Вищий Національний інститут сільськогосподарських наук, продовольства і довкілля) готує магістрів за напрямками: сталий розвиток сільського господарства; агрономія і захист навколишнього середовища; техніко-економічний менеджмент аграрного обладнання.

Спільна магістратура ЦНТУ-ParisTech (Institut desscienceset technologiesde Pari – Паризький технологічний інститут) здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією менеджмент індустріальних проектів Схід-Захід.

Центральноукраїнський національний технічний університет плідно співпрацює з такими організаціями, як «Німецька академія сільського господарства DEULA-Nienburg» і «Баварський селянський союз» (Bayerischen Bauernverband). Студентам університету пропонується стажування на сільськогосподарських та агротехнічних підприємствах. Програми підтримуються Федеральним міністерством промисловості, сільського господарства та захисту прав споживачів Федеративної республіки Німеччина.

У рамках міжнародної діяльності в університеті функціонує Центр підготовки іноземних громадян, працюють курси лінгвістичної підготовки для студентів та викладачів університету. Слухачі курсів мають можливість поглибити свій рівень знань з англійської, німецької, французької та польської мов.

Щорічно на базі університету проводиться не менше п’яти міжнародних науково-технічних конференцій, організовуються міжнародні форуми, презентації, виставки, симпозіуми, для участі в яких університет за рік приймає більше десяти іноземних фахівців, студентів і аспірантів.

За успіхи у міжнародній діяльності Центральноукраїнський національний технічний університет неодноразово визнавався одним з кращих ВНЗ як регіону, так і України в цілому.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА МІЖНАРОДНI НАПРЯМКИ РОБОТИ

Відповідальні за міжнародний напрямок роботи по факультетам та кафедрам

Факультет економіки та менеджменту Натальченко Владислава Олександрівна
Каф. економіки праці та менеджменту Савіцька Інна Миколаївна
Каф. економіки та організації виробництва Бугайова Марія Вікторівна
Каф. міжнародної економіки Міценко Іван Михайлович
Каф. суспільних наук та документознавства Мєхеда Аліна Миколаївна
Факультет обліку та фінансів
Каф. фінансів та планування Загреба Ірина Леонідівна
Каф. бухгалтерського обліку Гай Олександр Миколайович
Каф. аудит та оподаткування Шалімова Наталія Станіславівна
Каф. економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Ніколаєв Ігор Володимирович
Механіко-технологічний факультет Ковришкін Микола Олександрович
Каф. технології машинобудування Скібінський Олександр Іванович
Каф. металорізальних верстатів та систем Валявський Іван Анатолійович
Каф. обробки металів тиском Попова Маргарита Іванівна
Каф. фізичного виховання Бойко Юрій Жоржович
Каф. програмного забезпечення Ладигіна Ольга Анатоліївна
Факультет автоматики та енергетики
Каф. автоматизації виробничих процесів Мірошніченко М.С.
Каф. електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Величко Тетяна Володимирівна
Факультет сільськогосподарського машинобудування Лузан Петро Григорович
Каф. сільськогосподарського машинобудування Лузан Петро Григорович
Каф. загального землеробства Малоховська Валентина Олександрівна
Каф. екології та охорони навколишнього середовища Миценко Наталія Петрівна
Каф. іноземних мов Миценко Валерій Іванович
Факультет проектування та експлуатації машин
Каф. експлуатації та ремонту машин Василенко Іван Федорович
Каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва Плотніков Олег Анатолійович
Каф. деталей машин та прикладної механіки Пукалов Віктор Вікторович
Каф. вищої математики Гончаров Валерій Володимирович
© 2019 CNTU