ГОРИЗОНТ 2020

21 листопада 2013 року Європейський Парламент затвердив програму HORIZON 2020 з бюджетом 77,0283 млд. Євро у поточних цінах на 2014-20.

11 грудня оголошено перші конкурси цієї програми на 2014-2015 роки із загальною сумою фінансування 15 млд.євро.

Загальну інформацію про програму HORIZON 2020 рекомендуємо переглядати на офіційній сторінці програми:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

У дуже стисненому анотованому стилі інформація про програму представлена за посиланням:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/119

Інформація про конкурси, правила участі, конкурсна документація, мережі підтримки та ін.. розміщена на Порталі Учасників:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Рекомендована послідовність кроків щодо підготовки проектів є достатньо умовною, оскільки ці рекомендації орієнтовані на усередненого учасника програми.

Просимо звернути увагу на те, що структура інформації про конкурси, тематичні пріоритети, види проектів суттєво відрізняється від попередньої 7РП.

Також врахуйте те, що Портал Учасників постійно наповнюється новою інформацією, особливо шаблонами опису змісту проекту та посібниками з підготовки проектних пропозицій (template or guide).

КРОК 1. Знайти ті конкурси, в яких Ви потенційно можете брати участь.

Для початку доцільно переглянути опис тематичних розділів програми за посиланням:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections

Це особливо доцільно, якщо Ви є особою, яка не дуже добре обізнана з попередньою 7РП та з доробком європейських науково-дослідних структур.

При виборі конкретної секції Ви маєте можливість познайомитись з анотованим описом даного розділу, завантажити робочу програму (WorkProgramme), побачити перелік пов’язаних конкурсів, а також ряд корисних посилань з прикладами раніше виконаних проектів та описом суміжних тематик.

В подібному ж стилі представлена інформація за тематичними науково-дослідними та інноваційними тематиками.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area

Це також дуже корисний підхід до представлення тематики HORIZON2020, оскільки однією із важливих особливостей програми Горизонт є мультидисциплінарність.

КРОК 2. Ознайомлення з конкурсною документацією.

У попередньому розділі (КРОК 1) було описано два варіанти переходу на перелік конкурсів через перегляд розділів програми або тематичних напрямків.

Конкурсна документація розміщена на Порталі Учасників

і Ви можете переглянути перелік оголошених конкурсів через опцію “Calls”:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

або через опцію “Search_topics”, в полі якої Ви можете ввести ті ключові слова, які відповідають Вашим інтересам

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html

Перегляд конкурсної документації окремого конкурсу.

При переході на розділ, який описує конкретний конкурс (Call) зверніть увагу на перелік тематичних пріоритетів даного конкурсу (Topics and submission service). Зазвичай це розміщується внизу Веб-сторінки, яка містить інформацію про даний конкурс. Зверніть особливу увагу на документи, які включені в опис кожного Topic.

Очікуваний результати перших двох кроків – план наступних дій на основі:

  • аналізу робочих програм тих напрямків, які для Вас є цікавими
  • уточнення умов конкурсу та типу проектів, які будуть фінансуватись.
  • вибору перспективних та цікавих конкурсів для Вас
  • визначення основних типів організацій, які необхідні для успішних консорціумів у вибраних конкурсах (основні типи – це університети, науково-дослідні інститути, малі і середні підприємства, НДО, державні управлінські структури, консалтингові організації і т.д.). Деякі конкурси містять додаткові умови щодо складу консорціуму та розміру фінансування.
  • аналізу Ваших міжнародних контактів
  • ступеня представлення інформації англійською мовою про Ваш особистий науково-технічний потенціал та про потенціал тих організацій, від імені яких Ви б могли подавати проекти.

Крок 3. Пошук партнерів та підготовка проектів.

У більшості конкурсів програми Горизонт 2020 українська організація може брати участь за умови, що в консорціум уже входять три партнера з різних країн членів ЄС чи асоційованих членів програми.

Проаналізуйте чи Ви маєте достатній потенціал, щоб виконувати роль координатора. Правила не забороняють представнику третьої країни (якою є Україна) виконували роль координатора, але треба мати реальні підстави для аргументації перед ЄС щодо Вашої здатності виконувати таку роль. Тут серйозним аргументом може бути Ваш попередній успішний досвід участі у 7РП.

Швидше за все українська організація буле входити у консорціум у ролі партнера. Це означає, що для входження у проектну заявку. Вам слід зацікавити кількох європейських партнерів Вашою власною проектною ідеєю, або Ви знаходите достатні аргументи перед партнерами з ЄС, що Ви можете стати корисним партнером у реалізації їх проектної ідеї.

На практиці, Ви можете поєднувати дві тактики діяльності – просувати власну проектну ідею та спробувати зацікавити описом Вашого досвіду для реалізації проектних ідей інших організацій.

У будь-якому випадку Вам треба вийти на контакт з провідними європейськими дослідницькими організаціями, які працюють у вашій сфері діяльності.

Один з найкращих варіантів – це Ваша особиста участь у провідних європейських подіях, які відбуваються в Європі, особливо в інформаційних днях з окремих пріоритетів програми Горизонт, які буде проводити ЄК.

Ще одним корисним способом встановлення контактів – це пошук організацій, які брали участь у міжнародних проектах за Вашою тематикою у попередніх програмах (5РП, 6РП, 7РП).

Знайти такі організації та надіслати мейл менеджерам проектів з цих організацій Ви можете через сервіс CORDIS, розділ “Projects and Results”

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

Ви також можете ознайомитись із рівнем досліджень в європейських науково-технічних проектах завдяки електронному журналу Research*Eu

http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html

Підготуйте два види інформації про себе: опис проектних ідей та опис профілю Вашої дослідницької групи. Опис профілю повинен відповідати тематиці конкурсу.

Для розміщення Вашої інформації та пошуку партнерів пропонуємо використати наступні інформаційні ресурси:

Сервіс CORDIS з пошуку партнерів.

http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html

Проект Ideal-ist

http://www.ideal-ist.eu

Професійну групу «Україна, програма Горизонт та інші програми ЄС

Ukraine in the Horizon2020 and other EU-programs

В мережі LinkedIn Ви стати членом інших груп, які обговорюють питання підготовки проектів до програми Горизонт

http://www.linkedin.com/groups?gid=3731775&trk=my_groups-b-grp-v

Ця група має різні підгрупи

Перелік підгруп

У цих групах та підгрупах Ви можете розміщувати свої власні пропозиції, а також приймати участь в обговоренні пропозицій інших фахівців.

Групами LinkedIn Ви можете користуватись тільки за тієї умови, якщо створите аккаунт у цій професійній мережі.

Примітка. До організації діяльності, яка представлена в описі кроку 3, слід віднестись дуже відповідально. Бажано залучити колег та працівників, які володіють англійською мовою та організувати процес активної комунікації на цьому етапі. Якщо Ви будете відповідати на листи електронною поштою довше ніж на протязі 24 годин, то це значно зменшує Ваші шанси стати партнером міжнародного консорціуму.

Ресурс: http://cstei.lviv.ua/ua/item/900

Рекомендації з підготовки проектів до перших конкурсів програми Горизонт 2020

Пропонуємо вашій увазі інформаційний матеріал, підготовлений міжнародним відділом Центральноукраїнського національного технічного університету зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій стосовно структури і пріоритетів програми, схем фінансування та умов участі у проектах.

© 2024 KNTU