СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА

Cтипендіальна програма для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем

Cтипендіальна програма для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем

Cтипендіальна програма для вчених

Програма європейського союзу ЕРАЗМУС+: стипендії для українських громадян

© 2024 KNTU