Dobre

Програма післядипломного навчання
«Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE-16-03-MSPA)

Вид роботи: Субгрант на виконання програми післядипломного навчання
Назва програми: «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади»
Назва проекту: «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» ( DOBRE-16-03-MSPA)
Термін дії угод на реалізацію: до 25.11.2022 року
Джерело фінансування: Проєкт DOBRE фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Субгрант фінансується Краківським економічним університетом.
Підстава для виконання (№ документа, дата): Угода про співпрацю (партнерство) з Краківським економічним університетом (вул. Раковіцька 27, 31-510 Краків, Польща) про спільне виконання завдання з реалізації програми післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» як частини завдань Краківського економічного університету в проєкті DOBRE на виконання Угоди між Краківським економічним університетом та Глобальними співтовариствами (Global Communities) DOBRE-16-03-MSPA 16 вересня 2016р
Завдання проекту: Підтримка розвитку освітньої діяльності для реформованих органів місцевого самоврядування в Україні.
Очікувані результати: Реалізація програми навчання для українських громад, зокрема :
– організація та проведення набору слухачів на навчання;
–акредитування навчальної програми в Національному агентстві України з питань державної служби;
–проведення навчання та видача свідоцтва (інших документів) про закінчення програми післядипломного навчання
Партнери проекту: – Краківський економічний університет (представлений Малопольською школою публічного адміністрування (МШПА));
– організації, які сприятимуть реалізації навчальної програми, зокрема, інституції, що патронуватимуть навчання.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН:
Краківський економічний університет:
– надсилати інформацію про набір на навчання до українських громад, які підтримуються проєктом DOBRE;
– надавати постійну підтримку у формі консультацій під час реалізації навчання;
– проводити оцінювання процесу навчання під час його реалізації та / або після його завершення;
– провести тренінги (два 4-денні тренінги: в січні 2020 року – 1 тренінг і в січні/лютому 2020 р. – 2 тренінг) за рахунок КЕУ (окрім витрат на проїзд до місця навчання) для відібраних викладачів ЦНТУ за тематикою реалізованої навчальної програми;
– фінансово забезпечити виконання Завдання у межах та на засадах, оговорених Угодою ;
– видати свідоцтва про закінчення програми післядипломного навчання слухачам, які досягнуть усіх очікуваних результатів навчання та виконають усі умови для завершення навчання.
Центральноукраїнський національний технічний університет:
– визначити 8-9 викладачів, які братимуть участь у тренінгах та погодити їх з КЕУ;
– організувати набір слухачів на навчання, зокрема шляхом персоналізованої реклами або іншої форми агітації для залучення слухачів;
– провести набір слухачів на навчання;
– внести подання до Національного агентства України з питань державної служби для акредитації навчальної програми та успішно її пройти до початку навчання;
– проводити навчання відповідно до загальноприйнятих в Україні положень, принципів викладених у Додатках 2-4 до цієї Угоди та вказівок Національного агентства України з питань державної служби;
– висвітлювати процес Навчання на своїх веб-сторінках;
© 2024 KNTU