ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

На початку 2021-22 навчального року в Центральноукраїнському національному технічному університеті продовжили роботу факультативні курси англійської мови для викладачів, організовані кафедрою іноземних мов університету. Проект курсів англійської, який діяв протягом минулих років, показав гарні результати, отже, були підстави розраховувати на його перезапуск.

Сучасний викладач і науковець має володіти, як мінімум, однією іноземною мовою, не залежно від того, чи міститься відповідний пункт щодо іноземної мови у вимогах Міністерства освіти і науки України до присудження наукових ступенів чи вчених звань.

Тому восени 2015 року в університеті було організовано постійно діючі курси англійської мови для викладачів університету, які виявили бажання її вивчати. Курси які проходили в два етапи, тривалістю один навчальний рік кожен. Перший етап: загальні курси для викладачів (25 осіб); другий етап: курси поглибленого вивчення мови для тих викладачів, хто найкраще опанував програму першого етапу (12 осіб). По завершенню курсів випускники другого етапу провели наукову конференцію англійською мовою та отримали відповідні сертифікати.

Методичні посібники до розробленої на кафедрі іноземних мов ЦНТУ програми «викладацьких» курсів англійської мови сформовано із декількох джерел. Так, використано окремі розділи різних підручників, як електронних, так і друкованих. Аудіо- та відео-уроки брались за методикою он-лайн платформи «Lingva.Skills».

Як показав минулорічний досвід, викладачі-слухачі курсів значно відрізняються від студентів своєю мотивацією та завзятим відношенням до навчання. Протягом першого року роботи курсів вивчалися, здебільшого загальні теми. На другому етапі курсів, коли зосталися ті викладачі, які мали додаткову внутрішню мотивацію, опрацьовувалася тематика професійного спрямування. Розглядалося як правильно написати статтю англійською мовою, як написати анотацію, стилістичні, лексичні, граматичні особливості написання наукових робіт англійською мовою. Найважче слухачам курсів було, мабуть, заговорити англійською. Проте, слухачі курсів дійшли до цього, хтось краще, хтось гірше, але заговорили всі.

Кінцевою метою другого етапу курсів, взагалі, стала імпровізована наукова конференція, для якої слухачі курсів повинні були підготувати доповіді англійською мовою. Їм треба було взяти свій напрямок наукової роботи та презентувати певні надбання або дослідження (або висловити свою думку) у міні-доповіді тривалістю 7-10 хвилин, а після цього відповісти на питання інших викладачів. Також вони писали анотацію до свого виступу.

Протягом другого етапу курсів англійської мови для викладачів ЦНТУ, слухачі курсів регулярно писали тестові завдання, які були потрібні, у першу чергу, для самоконтролю. Кожен із викладачів міг порівняти рівень знань, з яким він прийшов на курси, із рівнем знань по завершенню курсів, тобто, оцінити власний прогрес, приріст знань, навичок та умінь.

На сьогодні викладачі університету, які займались на другому етапі курсів англійської мови та отримали сертифікати, вже доволі самодостатні і можуть самостійно продовжувати удосконалювати мову. Наразі, адміністрація університету та кафедра іноземних мов визначили доцільним продовжити такі курси. То ж, запрошуємо всіх бажаючих викладачів ЦНТУ долучитися до вивчення англійської мови в стінах закладу.

© 2024 KNTU