Erasmus+

       

Проєкт “Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості” (UniClaD)
Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP
Початок проєкту : 15/01/2020
Закінчення проєкту : 14/01/2023.

Положення про реалізації проектів ERASMUS + в рамках міжнародної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету

Календар подій

Фото подій

Загальна мета та основні завдання проекту ЕРАЗМУС+

Розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.

Основним завданням проекту:

- розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проекту- виконавець, як заключна ланка;
- сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди;
- підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);
- запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;
- підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;
- створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.

Діяльність ЕРАЗМУС+

- розробити спеціальні модулі для магістрів та аспірантів, такі як: статистика, розробка проектів, економетрика, модулі, спрямовані на сучасні виклики: зміни клімату, зобов'язання КС 21, продовольча безпека, подолання бідності;
- вивчити досвід ЄС у сфері університетської діяльності в рамках кластерів та поширити цю інформацію серед зацікавлених сторін;
- організовувати спеціальні тренінги, навчальні поїздки для представників бізнесу, науки та освіти, щоб показати переваги та створити потенціал для співпраці в рамках кластеру;
- розробити законодавчу базу, яка визначає правила та умови функціонування університетів у кластерах, відповідно до національного законодавства;
- створити передумови для створення чотирьох кластерів (управління водними ресурсами та аквакультури, нові технології (ІТ) у сільському господарстві, агротуристичний кластер та виробництво та переробка молока з акцентом на традиційну місцеву продукцію, біотехнології в птахівництві);
- розробка магістерських та дисертаційних робіт відповідно до пілотних проектів.

Наш консорціум

Литва Кауно Колегія (Університет прикладних наук) – координатор

Польща Познанський університет наук про життя

Австрія Університетський коледж аграрної та екологічної педагогіки
Федеральний інститут аграрної економіки, досліджень сільськихтериторій та гірських досліджень,

Іспанія Університет Вальядолід

Угорщина Університет Дебрецена

Італія Міжнародний центр перспективних середземноморських агрономічних досліджень

Ukraine Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти
Асоціація «Українська продовольча долина»
Центральноукраїнський національний технічний університет
Інститут сільського господарства Степу НААН України
Полтавська державна аграрна академія
Фермерське господарство “Добро-Крафт”
Львівський національний аграрний університет
Яворівський національний природний парк
Білоцерківський національний аграрний університет

Молдова Комратський державний університет
Підприємство «FABRICA OLOI PAK»>br> Державний аграрний університет Молдови
Підприємство Terafix

Азербайджан Азербайджанський державний аграрний університет
Сільськогосподарська ферма Suliddinoglu
Азербайджанський технічний університет

Нашим партнером в проєкті є Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України (ІСГС НААН).
Наш університет працюватиме над створенням експертного центру (передумови для подальшого кластеру), присвяченого запровадженню ІТ (інноваційних технологій) в сільському господарстві.

Завданнями першого періоду роботи проєкту є:

- проведення зустрічей на базі ЦНТУ із залученням місцевих органів влади, представників бізнесу, науковців партнерської організації Інституту сільського господарства Степу НААН та представників університету з метою ознайомлення з проєктом та розробки спільної стратегії його виконання;
- пошук креативних с.-г. виробників, зацікавлених у проведенні досліджень з використанням інноваційних технологій на базі їх підприємств, що підвищить практичну цінність кваліфікаційних робіт;
- залучати магістрантів ЦНТУ до участі в наукових дослідженнях ІСГС НААН з метою написання кваліфікаційних робіт.
Objective of the project:

Improving the quality of agro-food complex in the countries that have become associate members of the European Union by improving training of specialists.

Project goals:

- Creation of specialized Master’s courses in laboratory practice for specialists of the agro-food sector;
- Creation of specialized courses for postgraduate training of laboratory employees;
- Updating of training courses carried out by laboratories;
- Developing new collaborative practices among laboratories and universities based on mutual benefit.

Project goals:

- To develop standards of specialization "Kaboratory practice" for the following Master’s degrees: veterinary medicine, agronomy, livestock production and processing, food technology that are developed in collaboration among universities and laboratories on mutually beneficial basis;
- To develop curricula and syllabuses: existing training programmes are supplemented by new subjects identified according to recommendations;
- To train groups of trainers from university teachers and laboratory specialists;
- To develop courses of postgraduate training for employees of the agro-food sector laboratories;
- To involve tools of continuous cooperation among universities and existing laboratories: involvement of laboratory specialists into educational process, organization of practical courses by laboratories with the possibility to visit their units and enterprises; creation of the international platform for the ongoing exchange of information among laboratory professionals and university teachers.

Project consorcium:

• National University of Ljubljana (Slovenia) - coordinator
• Lyon Veterinary School (France)
• Wroclaw University of Natural Sciences (Poland)
• University of Teramo (Italy)
• ISLE (International Association for Innovation, Training and Promotion of Sustainable Development in Europe and the World)

Ukraine:

• National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
• Scientific and Methodological Centre “Agroosvita”
• State Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Expertise
• State Centre for Certification and Expertise of Agricultural Products
• Sumy National Agrarian University
• Bila Tserkva National Agrarian University • Odesa National Academy of Food Technologies
• Stepan Gzhytskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies


© 2024 KNTU