ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва

Польща
Вища школа Суспільно-Економічна (м. Першеворськ) 2019 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.) Подвійні дипломи
Польща
Університет Суспільних наук , м. Лодзь 2018 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.)
Польща
Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації (СЕАSC) м. Бидгощ 2018 Організація спільних заходів семінарів, лекцій та конференцій; обмін викладачами, науковими працівниками та студентами; надання консультативних послуг, а також тих, які пов'язані з процесом навчання та дослідницької роботи; обмін інформацією з питань вищої освіти, дослідницької роботи і діяльності, пов'язаної з ними; надання доступу до бібліотек, наукових публікацій, документів; спільне здійснення науково-дослідної роботи та співробітництво в реалізації вітчизняних та міжнародних проектів; надання можливості публікації результатів наукових досліджень
Польща
Вища Школа Безпеки, м. Познань 2018 Обмін співробітниками, розвиток спільних навчань та інтенсивних курсів; спільні наукові дослідження; участь в семінарах та академічних зустрічах; обмін академічними матеріалами та іншою доречною інформацією. Подвійні дипломи
Польща
Вища Школа Банкова, м. Познань 2018 Обмін співробітниками, розвиток спільних навчань та інтенсивних курсів; спільні наукові дослідження; участь в семінарах та академічних зустрічах; обмін академічними матеріалами та іншою доречною інформацією. Подвійні дипломи
Естонія
Міжнародним Науковим, Освітнім та Навчальним Центром (IRETC), м. Талін. 2018 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.)
Польща
Краківським економічним університетом (м. Краків) 2018 Інтеграція академічної спільноти в Україні; поширення знань про реформу децентралізації в Україні; Популяризація і практичне впровадження освітніх стандартів публічного адміністрування на трьох рівнях: бакалаврському, магістерському і післядипломному; Підготовка зразка програми післядипломної освіти для лідерів об’єднаних територіальних громад.
Польща
Люблінська Політехніка (м. Люблін) 2018 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.) Подвійні дипломи
Азербайджан
Бакінський університет бізнесу м. Баку 2017 Розробка освітніх та наукових проектів; проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів; створення спільних авторських колективів для розробки монографій, підручників, посібників та ін..
Грузія
Батумський учбовий університет навігації м. Батумі 2017 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.)
Грузія
Академія бізнесу Грузії – SBA м. Тбілісі 2017 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.)
Грузія
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі 2017 Здійснення спільних міжнародних проектів, координація наукових досліджень, реалізація обміном студентами, організація стажування викладачів.
Молдова
Державний аграрний університет Молдови 2017 Здійснення спільних міжнародних проектів, координація наукових досліджень, реалізація обміном студентами, організація стажування викладачів
Корея
Національний університет Чомбук, Корея 2017 Здійснення спільних міжнародних проектів, координація наукових досліджень, реалізація обміном студентами, організація стажування викладачів
Грузія
Національний інститут економічних досліджень м. Батумі 2016 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.)
Францiя
Асоціація «Ki-France» 2016 Виробнича практика студентів. Стажування викладачів та науковців.
Францiя
Приватний аграрний ліцей Ресен, м Нанба 2015 Професійні та мовні стажування, обмін студентами
Нiмеччина
Німецький аграрний центр (НімАЦ) 2015 Обмін співробітниками, розвиток спільних навчань та інтенсивних курсів; спільні наукові дослідження; участь в семінарах та академічних зустрічах; обмін академічними матеріалами та іншою доречною інформацією.
Індія
Адамаський університет Калькути 2015 Організація семінарів, лекцій та конференцій; обмін викладачами, науковими працівниками та студентами; надання консультативних послуг, а також тих, які пов'язані з процесом навчання та дослідницької роботи; обмін інформацією з питань вищої освіти, дослідницької роботи і діяльності, пов'язаної з ними; надання доступу до бібліотек, наукових публікацій, документів; спільне здійснення науково-дослідної роботи та співробітництво в реалізації вітчизняних та міжнародних проектів; надання можливості публікації результатів наукових досліджень
Польща
Університет Економіки, м. Бидгощ 2015 Розробка освітніх та наукових проектів; проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів; створення спільних авторських колективів для розробки монографій, підручників, посібників та ін..
МЕМОРАНДУМ з БО “Благодійний фонд “Брейнбаскет Фаундейшн” 2015 Популяризація сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; організація спільних заходів - ділових зустрічей, семінарів, бізнес-форумів, конференцій, круглих столів тощо; сприяння підготовці та розміщенню публікацій в засобах масової інформації, інформаційних порталах Сторін; організація і підтримка функціонування інформаційних і дискусійних майданчиків; створення постійного руху волонтерів на базі Партнера, що зможе брати участь у різноманітних заходах; інші форми співпраці за домовленістю сторін.
Великобританія
Tiri-Integrity Action, London
Великобританія
2015 Міжуніверситетське співробітничтво
Нiмеччина
Баварський селянський союз 2014 Студентські обміни, стажування, обмін делегаціями
Білорусія
ГНУ «Об’єднаний інститут машинобудування НАН Білорусі» 2014 Здійснення спільних міжнародних проектів, координація наукових досліджень, реалізація обміном студентами, організація стажування викладачів.
Францiя
Асоціація «Ki-France» 2014 Виробнича практика студентів. Стажування викладачів та науковців.
Польща
Білостоцький університет 2014 Здійснення спільних удово-дослідницьких проектів, , реалізація галузі взаємного інтересу, обміном досвідом навчання освітніх програм, обмін науковими співробітниками, студентський обмін, спільна участь у міжнародних дослідницьких проектах, організація симпозіумів, семінарів та конференцій, обмін науковою інформацією, публікаціями і навчальними планами.
Словацька Республіка
Центрально-Європейський Університет, м. Скаліца 2014 Співпраця між Центрально-Європейським Університетом, м. Скаліца та КНТУ (Встановлення та розвиток співпраці в галузі науки та освіти, забезпечення високого рівня наукових та методичних розробок, якості підготовки фахівців на рівня державних вимог.)
Словацька Республіка
Центрально-Європейський Університет, м. Скаліца 2014 Виконання спільних наукових та науково-технічних проектів. (Виконання спільних проектів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.)
Словацька Республіка
Центрально-Європейський Університет, м. Скаліца 2014 Виконання спільних навчальних програм. (Створення та забезпечення виконання спільних навчальних програм І-го (бакалавр) та ІІ-го (магістр) ступенів освіти денної та заочної форми навчання)
Польща
Польське нумізматичне товариство,м. Варшава 2013 Міжуніверситетське співробітництво (спільна розробка освітніх та наукових проектів)
Польща
Університет інформатики та прикладних знань, м. Лодзь 2013 Міжуніверситетське співробітництво (спільна розробка освітніх та наукових проектів)
Францiя
Асоціація «Ki-France» 2013 Виробнича практика студентів. Стажування викладачів та науковців.
Нiмеччина
Баварський селянський союз 2013 Студентські обміни, стажування, обмін делегаціями
Францiя
Підприємство STAPHYT 2012 Стажування студентів аграрної та агро-продовольчої науки, агро-обладнення та культури.
Грузія
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі 2012 Здійснення спільних міжнародних проектів, координація наукових досліджень, реалізація обміном студентами, організація стажування викладачів.
Німеччина
ТОВ «Allfein Feinkost Gmbh» 2011 Практика для студентів на підприємстві харчової промисловості
Білорусь
Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого 2011 Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес; підвищення кваліфікації викладачів
Німеччина
Німецька Агротехнічна школа. « ДОЙЛА Нінбург » м. Нінбург 2010 Студентські обміни
Австрія
Гірничий університет м. Леобен 2010 Міжуніверситетське співробітництво, стажування науковців, розробка спільних міжнародних проектів
Чехія
Чеський університет наук про життя (CULS), Прага (бувший ČZU) 2009 Міжуніверситетське співробітництво
Франція
Університет_ParisTech ENSAM (Cluny) 2009 Навчання у магістратурі , Міжуніверситетське співробітництво
Нігер
Університет Абду Мумуні з Ніамеї (Республіка Нігер) 2009 Міжуніверситетське співробітництво, стажування науковців
Франція
Асоціація «Дружба без кордонів»(Amitié sans frontières) 2008 Організація практики студентів у Франції
Франція
Університет Булонь сюр Мер 2008 Літній університет
Франція
Національний заклад вищої агрономічної освіти Діжону ENESAD 2008 Стажування студентів КНТУ
Франція
Сільськогосподарський ліцей Луі Пастера з Мармія Клермон-Ферану 2008 Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах
Франція
Асоціація «Дружба без кордонів» (ASF) при аграрній палаті ВР 80004-79231 PRAHECQ 2008 Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах
Данія
Danish-Ukrainian Connections (DUC) 2007 Організація практики студентів в Данії
Йорданія
Технічний університет м. Тафіла 2007 Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах
Австрія
Громадська організація Business-award foundation 2007 Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах
Ангола
Університет Агустіньо Нето (Луанда) 2006 Міжнародна творча співпраця
Франція
Національний заклад вищої агрономічної освіти Діжону ENESAD 2006 Спільна магістратура в аграрній сфері та в сільгоспмашинобудуванні
Польща
Вроцлавська Політехніка 2004 Міжуніверситетське співробітництво
КНР
Північно-західний інженерний університет механіки та електроніки 2004 Наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів і співробітників
Німеччина
Технічний університет Дрезден, університет підвищення кваліфікації 2001 Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес; підвищення кваліфікації викладачів
Молдова
Державний Аграрний Університет Республіки Молдова 1998 Науково-дослідна, науково-методична робота
© 2021 CNTU