В КНТУ відкрито контактний пункт програми Європейського Союзу «Горизонт 2020»

На початку поточного навчального року Міністерства освіти і науки України затвердило створення у Кіровоградському національному технічному університеті регіонального контактного пункту рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).

Програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (оригінал: HORIZON 2020, скорочено H2020) об’єднала всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій, включаючи Рамкову програму з досліджень, Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій і діяльність Європейського Інституту Інновацій та Технологій, після чого стала найбільшою програмою ЄС із фінансування науки та інновацій з загальним бюджетом на 2014-20 роки близько 80 млрд. євро.

Рамкова програма «Горизонт 2020» сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців; сприяти розвитку інноваційності та конкурентоспроможності європейської промисловості і бізнесу; за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства. Для вирішення цих завдань проводяться тематичні конкурси, і раз на два роки Європейська Комісія, готує і публікує робочі програми для кожного окремого конкурсу.

Головний пріоритет програми «Горизонт 2020» наданий високоефективним технологіям: еко-, нано-, біо- та інфо- технологіям, зосереджених на вирішенні суспільних та глобальних проблем («зелена» енергетика, транспорт, зміна клімату та старіння нації). Головними елементами програми визначено кадровий потенціал,  дослідницькі програми та інфраструктури, спільне користування знаннями та міжнародну науково-технологічну співпрацю.

Напрям «Малі та середні підприємства» (Small and medium-sized enterprises, SMEs) програми «Горизонт 2020» передбачає участь у спільних науково-дослідних та інноваційних діях малих та середніх підприємств. В рамках програми існують спеціальні механізми (SME Instrument) для інноваційних малих та середніх підприємств. В цілому, передбачається надати для малих і середніх підприємств приблизно 20% загального бюджету, який передбачається для фінансування проектів за розділами соціальних викликів та передових технологій.

В країнах Європи малий бізнес давно становить основу соціально-економічного розвитку ЄС. Малий бізнес в Європі стимулює розвиток конкуренції, «змушує» великі компанії впроваджувати нові технології та поліпшувати ефективність виробництва, ефективність всієї економіки ЄС безпосередньо залежить від успішної діяльності малого та середнього бізнесу.

Україна визнає одним із визначальних пріоритетів державної політики підтримку становлення та розвитку малого і середнього бізнесу, оскільки малі та середні підприємства здатні відігравати ключову роль у економічному зростанні та створенні робочих місць, адже вони достатньо швидко реагують на можливості, що їх створює ринок.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання функціонування мережі національних та регіональних контактних пунктів рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», у Кіровоградському національному технічному університеті відкрито регіональний контактний пункт за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).

Керівником контактного пункту призначено Тетяну Миколаївну Котенко (Kotenko Tetiana, контактний телефон: (+38050) 684-03-73; e-mail: kntu.inintex@gmail.com).

Крім цього, Кіровоградський національний технічний університет пройшов реєстрацію на сайті ЄС в рамках Програми «Horizon 2020» та отримав власний РІС-код 934250748, що є одним із основних контактних методів з Європейською Комісією та Службою подачі проектних пропозицій.

Головні напрями діяльності та функції контактного пункту наступні:

– інформування громадськості щодо наукових і науково-технічних програм Європейської Комісії, а також щодо інших європейських програм у галузі досліджень та інновацій, в тому числі щодо поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подачі пропозицій;

– створення сприятливих умов для впровадження наукових розробок для розвитку малих і середніх підприємств;

– забезпечення розвитку малих і середніх підприємств з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

– стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малих і середніх підприємств;

– сприяння провадженню малими і середніми підприємствами діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;

– підвищення обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти щодо активізації участі у Горизонт 2020 малих та середніх підприємств (МСП);

– надання консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю українських учасників;

– організація навчальних семінарів для цільових груп (наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій, МСП, професійних та промислових організацій, жінок зі сфери науки тощо).

 Запрошуємо представників малого та середнього бізнесу до співпраці в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»! 

Керівник контактного пункту програми

 «Горизонт 2020» в КНТУ Тетяна Котенко

© 2022 KNTU