Курси англійської для викладачів: успішний пілотний проект очікує на продовження

Протягом 2015-17 навчальних років в нашому навчальному закладі працювали факультативні курси англійської мови для викладачів Центральноукраїнського національного технічного університету, організовані кафедрою іноземних мов університету. Проект курсів англійської, який діяв в режимі «творчого експерименту», показав гарні результати, отже, є підстави розраховувати на його перезапуск.

Аксіома: сучасний викладач і науковець має володіти, як мінімум, однією іноземною мовою, не залежно від того, чи міститься відповідний пункт щодо іноземної мови у вимогах Міністерства освіти і науки України до присудження наукових ступенів чи вчених звань.

Свого часу на кафедрі іноземних мов ЦНТУ (тоді ще КНТУ) виконувалась активна робота із додаткового навчання викладачів університету, які виявили бажання вчити англійську мову. Осіню 2015 року в університеті було організовано постійно діючі курси англійської мови, які пройшли в два етапи, тривалістю один навчальний рік кожен. Перший етап: загальні курси для викладачів (25 осіб); другий етап: курси поглибленого вивчення мови для тих викладачів, хто найкраще опанував програму першого етапу (12 осіб). По завершенню курсів випускники другого етапу провели наукову конференцію англійською мовою та отримали відповідні сертифікати.

«Спочатку ми планували зробити курси англійської мови для викладачів як пілотний проект, – розповідає завідувач кафедри іноземних мов ЦНТУ, доцент Валерій Миценко, – тому розраховували, що вони триватимуть один навчальний рік, виходячи з того, що нам потрібно проводити, мінімум, два зайняття (4 години) на тиждень. Проте результати курсів виявилися позитивними, і ми вирішили продовжити працювати із окремою групою викладачів. Я дуже вдячний викладачеві нашої кафедри Ользі Миколаївні Гавриленко, яка погодилась, як не було важко, вести ці курси, тому що це, дійсно, велика ланка роботи».

Оскільки «викладацькі» курси англійської мови в такому форматі в ЦНТУ проходили вперше, над формуванням та наповненням навчальної програми працювали обидві сторони, і кафедра іноземних мов, і слухачі курсів.

«На перший заняттях ми вивчили запит слухачів, – говорить Ольга Гавриленко, – за допомогою анкети, де викладачі відповідали на питання: які навички вони хочуть здобути, чому вони хочуть навчитися на курсах, які їхні очікування від курсів? Ми побачили, що основна мотивація викладачів, по-перше: спілкування із закордонними колегами для розширення свого кругозору та розширення професійних сфер діяльності; по-друге: необхідність читати англійською мовою професійну літературу та наукові видання (статті). Також їх цікавили навички говорити англійською, необхідні для участі у міжнародних конференціях та поїздках за кордон.

Потім спеціальними тестами ми визначили рівень англійської мови слухачів курсів. Звичайно, вони мали різний рівень, дехто із слухачів закінчив власне навчання в університеті п’ять років тому, дехто – 20 років тому, дехто вивчав колись англійську на лінгвістичних курсах чи із репетитором, дехто не вивчав додатково англійську мову. Рівень був в межах А1, за деяким виключенням – А2, тобто початковий. Визначивши базові знання слухачів курсів, від яких потрібно відштовхуватися, ми разом із Валерієм Івановичем (Миценко – прим.) склали програму навчання. Курси охоплювали усі напрями навчання: граматика, письмо, аудіювання, читання. При розробці програми курсів ми орієнтувалися на загальноєвропейські рекомендації щодо вивчення англійської мови на рівень В1-В2».

Для довідки. Система «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти» виділяє три базові категорії: A – елементарне володіння, B – самодостатнє володіння, C – вільне володіння. Далі кожна категорія поділяється ще на два рівні: A1 – рівень виживання, A2 – передпороговий рівень; B1 – пороговий рівень, B2 – пороговий просунутий рівень; C1 – рівень професійного володіння, C2 – рівень досконалого володіння.

Рівень В2 ще називають «вище середнього» (Upper-Intermediate). Критерії відповідності В2: людина розуміє загальний зміст складних текстів на абстрактні та конкретні теми, зокрема вузькоспеціальних текстів. Говорить достатньо швидко і спонтанно, щоб постійно спілкуватися з носіями мови без особливих ускладнень для будь-якої із сторін. Уміє робити чіткі, докладні повідомлення на різні теми, викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги й недоліки різних думок.

За словами Ольги Гавриленко, методичні посібники до розробленої на кафедрі іноземних мов ЦНТУ програми «викладацьких» курсів англійської мови формувались із декількох джерел. Наприклад, використовувались окремі розділи різних підручників, як електронних, так і друкованих. Аудіо- та відео-уроки брались за методикою он-лайн платформи «Lingva.Skills».

«Lingva.Skills» – це безкоштовний соціальний проект із вивчення англійської мови певними категоріями громадян (вчителі, викладачі, працівники системи освіти; студенти; внутрішньо переміщені особи; тимчасово безробітні, учасники АТО та члени їхніх сімей), який реалізується в Україні в рамках програми мовної підготовки PDP NATO «Практичний курс англійської мови для державних службовців» за підтримки Міністерства освіти і науки України і Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

За словами Ольги Гавриленко, викладачі-слухачі курсів значно відрізнялись від студентів своєю мотивацією та завзятим відношенням до навчання. «Протягом першого року роботи курсів ми вивчали, здебільшого загальні теми, – розповідає Ольга Гавриленко. – На другому етапі курсів, коли зосталися ті викладачі, які мали додаткову внутрішню мотивацію, ми взяли тематику професійного спрямування. Ми розглядали як правильно написати статтю англійською мовою, як написати анотацію, вивчали стилістичні, лексичні, граматичні особливості написання наукових робіт англійською мовою. Найважче слухачам курсів було, мабуть, заговорити англійською. Проте, так чи інакше, ми дійшли до цього, хтось краще, хтось гірше, але заговорили всі, і для нас, організаторів курсів, це було дуже приємно.

Кінцевою метою другого етапу курсів, взагалі, стала імпровізована наукова конференція, для якої слухачі курсів повинні були підготувати доповіді англійською мовою. Їм треба було взяти свій напрямок наукової роботи та презентувати певні надбання або дослідження (або висловити свою думку) у міні-доповіді тривалістю 7-10 хвилин, а після цього відповісти на питання інших викладачів. Також вони писали анотацію до свого виступу».

Протягом другого етапу курсів англійської мови для викладачів ЦНТУ, слухачі курсів регулярно писали тестові завдання, які були потрібні, у першу чергу, для самоконтролю. Кожен із викладачів міг порівняти рівень знань, з яким він прийшов на курси, із рівнем знань по завершенню курсів, тобто, оцінити власний прогрес, приріст знань, навичок та умінь.

«На сьогодні викладачі університету, які займались на другому етапі курсів англійської мови та отримали сертифікати, вже доволі самодостатні і можуть самостійно продовжувати вивчати мову, – говорить завкафедрою іноземних мов ЦНТУ Валерій Миценко. – Щодо набору нової групи слухачів – подивимось у вересні, якою буде кількість викладачів університету, які матимуть бажання вивчати англійську мову. Попередні курси працювали як пілотний проект, побудований на творчому експерименті та волонтерській роботі представників нашої кафедри. Наразі, кафедра іноземних мов бачить доцільним продовжити такі курси, але для цього потрібно буде вирішити деякі організаційно-методичні питання».

© 2022 KNTU