Ювілейна конференція на ювілей науковця та міжнародні договори про співпрацю

19-20 вересня в Центральноукраїнському національному технічному університеті проходила ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю», основними організаторами якої виступили кафедра аудиту та оподаткування та кафедра бухгалтерського обліку ЦНТУ. В рамках конференції було підписано договори про міжнародну співпрацю між Центральноукраїнським національним технічним університетом та Батумським державним університетом імені Шота Руставелі і Академією бізнесу Грузії-SBA (Тбілісі).

Як повідомлялось раніше, в середині грудня 2016 року наш навчальний заклад відвідали викладачі-науковці Батумського державного університету імені Шота Руставелі: голова департаменту управління бізнесом, менеджменту і маркетингу БДУ, доктор економіки Бадрі Гечбайа та асистент професора технологічного факультету БДУ кандидат технічних наук Кетеван Голетіані. Тоді представники грузинського ВНЗ обговорили із ректором Центральноукраїнського національного технічного університету, професором Михайлом Черноволом напрями співпраці між ЦНТУ та Батумським державним університетом, а також провели зустріч із викладачами та науковцями нашого навчального закладу. Зокрема, було обговорено напрями спільної наукової роботи: публікації у наукових виданнях університетів, взаємне рецензування дисертацій, спільна участь у наукових конференціях і у проектах програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та багато іншого.

Згодом досягнуті домовленості про міжнародне співробітництво між Центральноукраїнським національним технічним університетом та Батумським державним університетом імені Шота Руставелі було оформлено у вигляді договорів про співпрацю. Пакет договорів сторони підписали 20-го вересня, під час візиту представника Батумського державного університету Бадрі Гечбайа до нашого ВНЗ для участі у конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю». Також пан Гечбайа виступив у якості повноважного представника Академії бізнесу Грузії-SBA при підписанні іншого договору про міжнародне співробітництво між тбіліським вищим навчальним закладом та нашим університетом.

Відкриваючи V Міжнародну науково-практичну конференцію «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю», ректор ЦНТУ, професор Михайло Черновол наголосив на важливості наукової діяльності (однією з складових частин якої як раз і є наукові конференції) в житті вищих навчальних закладів.

«Будь-який університет повинен не лише навчати студентів, а ще й обов’язково займатися науковою діяльністю. Обов’язково! – говорить Михайло Черновол. – Якщо університет не здійснює наукову діяльність, він поступово, навіть, непомітно для себе, перетворюється на професійно-технічне училище. Тому наш навчальний заклад приділяє значну увагу науковій діяльності... Сьогодні ми відкриваємо пленарне засідання вже п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю». Як ви знаєте, наш університет готує фахівців з трьох основних напрямків: традиційні технічні спеціальності, аграрні спеціальності та економічні спеціальності. Але із семи економічних спеціальностей, які зараз представлені в університеті, самою першою у нашому навчальному закладі була відкрита саме спеціальність «Облік і аудит».

Початок роботи пленарного засідання V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» день-у-день співпав із 55-річним ювілеєм одного із співорганізаторів цієї конференції, доцента кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ, кандидата економічних наук, заслуженого економіста України Галини Іванівни Кузьменко. Завершуючи своє вітальне слово, Михайло Черновол привітав ювіляра від імені ректорату Центральноукраїнського національного технічного університету.

Основна тематика вищезазначеної конференції: сучасні проблеми соціально-економічного розвитку на макро- та мезорівнях; сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики; сучасні проблеми розвитку теорії та практики контролю та аудиту; сучасні проблеми теорії та практики фінансово-кредитного механізму розвитку економіки; сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами; сучасні проблеми розвитку економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики.

Протягом пленарного засідання V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» виступили:

генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (Київ) В’ячеслав Биковець (доповідь на тему: «Громадські об’єднання підприємців у системі підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні»);

голова департаменту управління бізнесом, менеджменту і маркетингу Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія), доктор економіки, професор Бадрі Гечбайа (доповідь: «The Peculiarities of the Georgian Mentality Business»);

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Київ), доктор економічних наук Галина Лопушняк (доповідь на тему: «Соціальна безпека України: реальні та потенційні загрози»);

головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики Інституту економіки промисловості НАН України (Київ), доктор економічних наук Юрій Харазішвілі (доповідь на тему: «Неформальна складова в структурі економіки Кіровоградської області»);

професор кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат економічних наук Віра Савченко (доповідь на тему: «Розвиток облікеорій»).

Також наукові матеріали для пленарного засідання конференції підготували представники нашого університету: проректор із наукової роботи ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Олександр Левченко (доповідь на тему: «Система вищої освіти України: аналіз стану та тенденцій розвитку»); декан факультету обліку і фінансів ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Григорій Давидов (доповідь на тему: «Логіка тристоронніх відносин як важливого елементу завдань з надання впевненості»); завідувач кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Наталія Шалімова (доповідь на тему: «Інформаційна функція аудиту: дискусійні питання»); доцент кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ, кандидат економічних наук Галина Кузьменко (доповідь на тему: «Фактори, що визначають податковий потенціал підприємства та їх класифікація»); завідувач кафедри бухгалтерського обліку ЦНТУ, кандидат економічних наук, доцент Оксана Пальчук (доповідь на тему: «Соціальні витрати як об’єкт формування облікової політики»).

Окремо в процесі науково-практичної конференції відбулась презентація виданої українською, англійською та російською мовами книги Галини Кузьменко «Наука як покликання».

По завершенню пленарного засідання та тематичних робочих секційних засідань конференції її гості та учасники відвідали агропромислову виставку «АгроЕкспо».

За підсумками V міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» видано збірник тез доповідей, з яким можна ознайомитися в електронному архіві - репозитарії Центральноукраїнського національного технічного університету.

Фотографії пленарного засідання конференції можна переглянути на сторінках ЦНТУ у соціальних мережах.

© 2022 KNTU