The scientific discussions on the topic of innovative economic development

IV International Scientific and Practical Conference «Competitiveness model of innovative development of Ukraine's economy» was hold on 21th April at CNTU. At this year's conference, all speakers were making presentation and were speaking exclusively in English.

The conference was co-organized by the universities, research institutes, governments and local authorities of Ukraine, as well as universities Lebanon, India, Georgia, Poland, Moldova. The scientists from these countries also took part in the conference.

 

The plenary session of the conference was opened by the Vice-Rector for scientific activities of CNTU, Doctor of Economics, Professor Oleksandr Levchenko with the report “Challenges and prospects of labour markets’ development and educational services in the dimension of digitalization and quarantine restrictions "

Then the floor was given to Parimal Chandra Biswas, Dr. Professor of Department of Management & Director, International Relations, Adamas University (Kolkata, India). Dr. Parimal Chandra Biswas is graduated of our university, including PhD studies.

At the IV International Scientific and Practical Conference «Competitiveness model of innovative development of Ukraine's economy» Dr. Parimal Chandra Bisvas presented the report on the theme "Transformation of individual personalities through education for sustainable development of the country".

Also at the plenary session of the conference Dean of the Faculty of Accounting and Finance of CNTU, Doctor of Economics, Professor Nataliia Shalimova took part with the report: " Business environment of public sector enterprises: using the international rankings for evaluation";

Head of the Center for Internationalization and International Cooperation of the National University "Zaporizhzhya Polytechnic" PhD in Economy, Associate Professor Dmytro Plynokos took part with the report: "Development of entrepreneurial universities in Ukraine";

Head of the South Campus of the American University of Culture and Education (Nabatiya, Lebanon), PhD in Economy Nabulsi Hussein Nayef took part with the report: "Models and forms of state regulations for the development of the national economies' social sphere";

Professor of the Department of Economy, Management and Commercial Activities of CNTU, PhD in Economy Yurii Malakhovskyi took part with the report: "The concept of the mechanism of managing the intellectual resources of the innovative active enterprises' employees (experience of the Great Britain)"

The further activities of the IV International Scientific and Practical Conference «Competitiveness model of innovative development of Ukraine's economy» were continuing in the thematic sections:

- Higher education as a factor of human development in conditions of innovative transformations;

- Innovative Development of the Real Sector of Economy, Industries and Infrastructure;

- State Regulation of Innovative Development of Economy: Domestic and International Experience;

- Forming and development of the Modern Innovative Integrated structures;

- Socio-economic Levers of Providing the Competitiveness of Business Entities in Conditions of Formation the Innovative Paradigm of Development;

- Quantitative and Qualitative Aspects of Human Potential Development in the Context of Innovative and Investment Transformations;

- Informative and Analytical Providing of the Innovative Development.

By the results of the IV International Scientific and Practical Conference «Competitiveness model of innovative development of Ukraine's economy» the collection of theses will be prepared in printed and electronic formats.

According to the Department of Economy, Management and Commercial Activities of CNTU

***

Наукові дискусії на тему інноваційного розвитку економіки

21 квітня в Центральноукраїнському національному технічному університеті на базі кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності відбулась традиційна, вже четверта Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України». Особливістю цьогорічної конференції стала мова пленарного засідання – усі доповідачі виступали та відповідали на запитання колег виключно англійською. В роботі конференції взяли участь науковці із України, Грузії, Польщі, Молдови, Лівану, Індії.

Співорганізаторами конференції виступили Центральноукраїнський національний технічний університет; Академія економічних наук України; Спілка економістів України; Інститут економіки НАН України; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України; Кіровоградська обласна державна адміністрація; Кропивницька міська рада; Південний науковий центр НАН України і МОН України; Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Полтавській та Кіровоградській областях; Національний авіаційний університет (Київ); Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Київ); Одеський національний політехнічний університет; Класичний приватний університет (Запоріжжя); Національний університет «Запорізька політехніка»; Криворізький національний університет; Європейська академія наук (Велика Британія); Університет Adamas (Колката, Індія); Люблінська політехніка (Польща); Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія); Батумський навчальний університет навігації (Грузія); Академія державного управління при Президентові Республіки Молдова; Американський університет культури та освіти (Бейрут, Ліван).

Відкрив пленарне засідання конференції проректор ЦНТУ із наукової роботи, доктор економічних наук, професор Олександр Левченко доповіддю «Challenges and prospects of labour markets’ development and educational services in the dimension of digitalization and quarantine restrictions» («Виклики та перспективи розвитку ринків праці та освітніх послуг у вимірі диджиталізації та карантинних обмежень»).

Далі слово мав директор відділу міжнародних відносин та професор кафедри менеджменту Університету Adamas (Колката, Індія) Парімал Чандра Бісвас. Доктор Парімал Чандра Бісвас є випускником нашого навчального закладу, також тут він навчався в аспірантурі. В 2015 році Парімал Чандра Бісвас відвідував КНТУ разом із канцлером Університету Adamas Саміт Рейєм – тоді КНТУ та Університет Adamas підписали договір про професійне співробітництво. На IV науково-практичній конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» доктор Парімал Чандра Бісвас представив доповідь «Transformation of individual personalities through education for sustainable development of the country» («Трансформація індивідуальних особистостей через освіту для сталого розвитку країни»).

Також на пленарному засіданні конференції виступили: декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ, доктор економічних наук, професор Наталія Шалімова (доповідь: «Business environment of public sector enterprises: using the international rankings for evaluation», «Ділове середовище підприємств державного сектору: використання для оцінювання міжнародних рейтингів»); керівник Центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва Національного університету «Запорізька політехніка» кандидат економічних наук, доцент Дмитро Плинокос (доповідь «Розвиток підприємницьких університетів в Україні»); керівник Південного кампусу Американського університету культури та освіти (Набатія, Ліван), PhD Набульсі Хусейн Найеф (доповідь: «Models and forms of state regulations of development of national economy’ social sphere», «Моделі та форми державного регулювання розвитку соціальної сфери національної економіки»); професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ, PhD Юрій Малаховський (доповідь: «The concept of the mechanism of managing the intellectual resources of the innovative active enterprises’ employees (experience of Great Britain)», «Поняття механізму управління інтелектуальними ресурсами працівників інноваційно-активних підприємств (досвід Великобританії)»).

Подальша робота конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (IV International Scientific and Practical Conference «Competitiveness model of innovative development of Ukraine's economy») тривала у тематичних секціях: вища освіта як чинник людського розвитку в умовах інноваційних трансформацій; інноваційний розвиток реального сектору економіки, галузей та інфраструктури; державне регулювання інноваційного розвитку економіки: вітчизняний та міжнародний досвід; формування та розвиток сучасних інноваційно-інтегрованих структур; соціально-економічні важелі забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку; кількісні та якісні аспекти розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій; інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку.

За підсумками Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» буде видано збірник тез у друкованому та електронному форматах.

© 2022 KNTU