«Проект енергетичної безпеки» високо оцінив якість підготовки на кафедрі ЕТС та ЕМ ЦНТУ

Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету отримала високі відгуки щодо підготовки фахівців від експертів «Проекту енергетичної безпеки», який реалізується за підтримки USAID (США). Це зазначається у презентації комплексного дослідження ПЕБ «Оцінка освітніх потреб для української енергетики».

Мета USAID «Проекту енергетичної безпеки» – зміцнення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичного сектору країни в силу економічного зростання, що орієнтована на ринок та інтегрована в ЄС.

Звіт «Оцінка освітніх потреб для української енергетики» було презентовано 22 квітня в онлан-режимі на базі платформи USAID «Проект енергетичної безпеки». Дослідження здійснювала організація «Інститут місцевого розвитку» впродовж вересня 2020 року – лютого 2021 року.

Мета дослідження – з'ясувати, які спеціалісти потрібні енергетичній галузі, чи відповідає сучасна енергетична освіта запитам роботодавців, а також, що потрібно зробити аби усунути прогалини, які існують на сьогодні між освітніми потребами в секторі енергетики та можливостями закладів освіти їх задовольнити.

В процесі дослідження:

– вивчались кадрові потреби підприємств галузі та вимоги роботодавців до підготовки фахівців (опитано 18 менеджерів вищої ланки підприємств/компаній енергетичного сектору, а також ще 150 респондентів, які представляють 74 енергетичні компанії);

– оцінювались можливості закладів освіти щодо підготовки фахівців, яких вимагають роботодавці (усього було досліджено 18 закладів освіти). Аналіз спроможності закладів енергетичної освіти готувати молодих фахівців відповідно до потреб роботодавців здійснювався за такими характеристиками: аналіз якості підготовки освітніх програм за кожною спеціальністю; оцінка рівня готовності випускників до професійної діяльності; оцінка рівня набуття випускниками спеціальних (фахових), а також загальних компетентностей; оцінка матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; гендерний аспект енергетичної освіти; зв’язки закладів освіти з роботодавцями.

– розроблено рекомендації щодо забезпечення освітніх потреб в енергетичному секторі України. Зокрема: розроблення державної програми популяризації технічної освіти, забезпечення її супроводу та імплементації; підготовки і проведення національної інформаційної кампанії з підвищення престижу енергетичних професій; розроблення концепції регіональних програм партнерства між ЗВО та роботодавцями; реалізація пілотної регіональної програми партнерства для обраного на конкурсній основні ЗВО зі створенням науково-освітнього кластера та застосуванням механізму державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти.

Як зазначалось у звіті «Оцінка освітніх потреб для української енергетики», в рамках спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Центральноукраїнський національний технічний університет (кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту) знаходиться в одній групі ЗВО разом із Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом біоресурсів і природокористування, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Приазовським державним технічним університетом. А саме: частка випускників із високим рівнем підготовки складає до 70%.

© 2022 KNTU