Науковець ЦНТУ працює у міжнародному дослідницькому проекті Принстонського університету

Наприкінці минулого тижня у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбулась прес-конференція завідувача кафедри історії, археології інформаційної та архівної справи ЦНТУ, професора Василя Орлика, на якій Василь Михайлович розповів представникам ЗМІ про участь групи українських вчених у міжнародному проекті «FLAME» Принстонського університету.

На сайті Центральноукраїнського національного технічного університету опубліковане інтерв’ю професора Василя Орлика, де розказано про проект FLAME (Framing the Late Antique and early Medieval Economy). Це проект дослідження та реконструкції економіки Середземномор'я в період переходу від античності до раннього середньовіччя. Мета проекту – дослідити випуск та обіг сотень тисяч монет 325-725 років, для того, щоб реконструювати ранньосередньовічну економіку та дослідити процеси, які відбувались в епоху падіння Римської імперії та становлення європейської економіки.

Проект триває сім років й над його реалізацією працюють науковці багатьох країн: США, Італії, Греції, Туреччини, Польщі, Чехії тощо. До весни 2021 року українських науковців у проекті FLAME не було. Але монети пізньої Римської імперії та ранньої Візантійської імперії на території сучасної України знаходили, у тому числі, знаходили на Кіровоградщині, про що згадується у багатьох історичних документах, тому Канадський інститут українських студій Університету Альберти запропонував Принстонському університету сформувати українську команду дослідників FLAME.

Відбір пройшли троє науковців: завкафедрою історії, археології інформаційної та архівної справи ЦНТУ, доктор історичних наук, професор Василь Орлик; старший куратор «Музею грошей» Національного банку України, доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін та співробітник Інституту історії України НАН України Олена Петраускас.

Як повідомив Василь Орлик (призначений керівником групи українських дослідників FLAME), коли їх команда приступила до роботи, в базі FLAME не було жодної згадки про монетні знахідки на території України. Станом на кінець травня в базі налічується вже майже 150 посилань на «українські» знахідки монет пізньої Римської імперії та ранньої Візантійської імперії. І це лише початок наповнення бази FLAME.

В рамках проекту науковці працюють із публікаціями у відкритих джерелах, із історичними документами, із музейними фондами. Зокрема, група дослідників розраховує на співпрацю із усіма краєзнавчими музеями України.

Про результати своєї роботи у проекті FLAME Принстонського університету команда українських науковців планує звітувати на наукових конференціях та у науковій періодиці. Зокрема, у середині травня на базі кафедри історії, археології інформаційної та архівної справи ЦНТУ проходила Міжнародна наукова конференція «Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти», де представник Принстонського університету доктор Марк Пижик презентував перші результати роботи української команди FLAME.

Ще одна особливість проекту FLAME, як зазначив професор Василь Орлик, полягає у тому, що його елементи можна застосовувати в навчальному процесі. Опрацювання інформації про монетні знахідки монет пізньої Римської імперії та ранньої Візантійської імперії, робота із історичною літературою, наповнення бази FLAME – все це чудовий наочний приклад та практикум для студентів спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Історія та археологія», а також аспірантів кафедри історії, археології інформаційної та архівної справи ЦНТУ.

© 2022 KNTU