Кіровоградським університетам розповіли про проекти Erasmus+

В понеділок, 5 жовтня, на базі Кіровоградського національного технічного університету «Національний Еразмус+ офіс в Україні» проводив семінар для представників трьох найбільших вищих навчальних закладів обласного центру, присвячений умовам та можливостям участі в європейських освітніх програмах.

За допомогою відеозв’язку спеціалісти НЕО – «Національного Еразмус+ офісу», разом з фахівцями Відділу міжнародних зв’язків КНТУ, провели презентацію трьох ключових напрямів роботи: співпраця з закордонними ВНЗ та отримання грантів; академічна мобільність студентів, викладачів, адміністративного персоналу, а також напрям «Жан Моне». Семінар відвідали представники Кіровоградського національного технічного університету, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету (зокрема, начальник академії, професор Сергій Неділько).

Як повідомив проректор з наукової роботи КНТУ, професор Олександр Левченко, головна мета семінару – залучити до проектів Еразмус+ ще більше студентів, викладачів, науковців технічного університету, саме тому цей захід вирішили організувати в стінах КНТУ. «Коли семінари по програмах Еразмус+ відбуваються в інших містах України, ми можемо направити на семінар одну-дві особи, – розповідає Олександр Левченко. – Зараз ми спеціально домовились з центром НЕО організувати семінар у нас в університеті, щоб якомога більше представників кафедр, факультетів КНТУ змогли взяти участь у семінарі, отримати первинну інформацію і особисто поставити питання спеціалістам».

Директор «Національного Еразмус+ офісу в Україні» Світлана Шитікова розповіла слухачам семінару про основні програми Еразмус+, умови партнерської співпраці з ВНЗ країн Європейського союзу, вимоги до проектів українських вищих навчальних закладів, які подають заявки на участь у програмах Еразмус+.

Таких вимог усього чотири: а) важливість проекту, його відповідність потребам ВНЗ, регіону, країни, а також відповідність цінностям ЄС; b) якість дизайну і моделі запровадження проекту; c) якість проектної команди українського ВНЗ і модель співпраці з закордонними колегами; d) вплив і поширення, аудиторія і резонанс проекту.

За словами Світлани Шитікової, зараз найбільш актуальними (тобто, мають високу вірогідність бути впровадженими) проекти українських ВНЗ в межах Еразмус+, що охоплюють тематику запровадження Закону України «Про вищу освіту»; модернізації існуючих освітніх програм з урахуванням інструментів Болонського процесу; спільних із європейськими університетами програми, що ведуть до отримання подвійних, багатосторонніх дипломів; підвищення рівня володіння та викладання іноземних мов; розвитку дистанційного навчання; розвитку студентських послуг; створення англомовних сторінок веб-сайтів українських ВНЗ,

У другій частині семінару спеціаліст «Національного Еразмус+ офісу» Іванна Атаманчук розповіла про програму академічної мобільності між університетами країн-членів та країн-партнерів Еразмус+. Обміни студентами та викладачами і адміністративним персоналом здійснюються на основі міжінституційних договорів між вищими навчальними закладами. Можливе отримання представниками українських ВНЗ стипендій для навчання/стажування в країнах ЄС. Про умови подання заявок та іншу корисну інформацію можна знайти на сайті НЕО: erasmusplus.org.ua.

Далі слухачам семінару розповіли про напрям Жана Моне всередині програми Еразмус+. Це освітній напрям, мета якого полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства з питань європейської інтеграції. Підтримка надається українським ВНЗ, зокрема, для розроблення та викладання курсів, навчальних програм, присвячених ЄС та питанням євроінтеграції, обсягом не менше 40 годин, із подальшим включенням до навчальних планів і програм; для впровадження дослідницьких проектів з євроінтеграційної тематики; заснування та підтримка діяльності ресурсних центрів, утворених на базі університетів (мета – проведення досліджень з питань європейської інтеграції та розповсюдження результатів їх діяльності через медіа-ресурси та інформаційні заходи) тощо.

«Кіровоградський національний технічний університет має предметні плани участі в проектах Еразмус+, – підводить підсумки семінару проректор з наукової роботи КНТУ, професор Олександр Левченко. – За останні роки ми вже зробили кроки в напрямку реалізації програм «подвійних дипломів», а такі програми можуть фінансуватися за рахунок Еразмус+. Ми ведемо роботу щодо впровадження в КНТУ напряму Жана Моне, розробляємо модулі, які будуть використані для викладання студентам історії, аспектів енергозбереження, менеджменту, аудиту в контексті саме європейської практики та вдосконаленню наших підходів до даної діяльності. Безумовно, цікаві напрямки Еразмус+ – вдосконалення знання іноземної мови студентами і викладачами, програми стажування студентів і викладачів в межах академічної мобільності.

Кафедри, факультети університету мають проявити активність, в тому числі, щодо пошуку партнерів за кордоном, програм обмінів, стажування; подумати, що вони можуть запропонувати зацікавленим партнерам, що можуть використати. А загальна координація роботи по участі КНТУ в програмах Еразмус+ буде здійснюватись через Відділ міжнародних зв’язків університету».

© 2022 KNTU